Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Program Arkivens dag Kalmar län 2018

Den 10 november är det dags att fira Arkivens dag med fest och glädje! 2018 är också ett jubileumsår för svenskt arkivväsende då det är 400 år sedan Riksarkivet grundades och Arkivens dag fyller 20 år.

Här presenteras de arrangörer som har öppet i samband med Arkivens dag i Kalmar län.

PROGRAM 

VÄSTERVIK

PSYKIATRISKA MUSEET

Adress: Sjöstadsvägen 23, Hus 15, Gertrudsvik, Västervik
Kontakt: tel 0490 -86572
Hemsida:http://www.psykmuseet.se
Öppettider: 13-15
Adress på Twitter och Instagram: @psykmuseet

Fri entré!

Psykiatriska museet har öppet mellan klockan 13.00-15.00 under arkivens dag med guidning kl 13.00 och kl. 14.00. Museets guider berättar om hur sjukhuset försökte ordna fest och glädje för patienterna genom åren.

Även på Västerviks Hospital ordnade festligheter för både patienter och personal Man ordnade både månadsfester, midsommarfester och danstillställningar osv. Under andra världskriget bygdes Festsalen där man anordnade revyer, spex, uppträdanden och filmvisning. 

 

Varmt välkomna till Arkivens dag på Psykiatriska museet i Västervik!

Bild: Från revyspex i sjukhusets festsal. Fotografiet hör till Psykiatriska museets samlingar

 

OSKARSHAMN

BIOLOGISKA MUSEET

Adress: Biologiska museet, Gyllings väg 9, Oskarshamn
Kontakt: Åke Rühling, tele: 0491-77161, e-post: ake.ruhling@telia.se
Hemsida: www.bimon.se

I anslutning till årets tema Fest och glädje visar Biologiska museet bland annat växt- och djurarter som varit aktuella i festsammanhang.
Samling vid entrén 11:00.

Välkomna till Biologiska museet i Oskarshamn på Arkivens dag!