Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Kontaktuppgifter medlemsarkiv

Borgholms kommunarkiv

Borgholms kommun har funnits sedan 1969. Ölands Åkerbo var egen kommun till 1974 då den uppgick i Borgholm. Här finns också protokoll, diarier, kassaböcker, handlingar m m från kommunens olika förvaltningar.

I arkivdelen för skolan hittar man dagböcker och examenskataloger från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet.
I den sekretessbelagda avdelningen finns bl a protokoll från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden från Ölands kommuner fram till 1951.

Dessutom finns s k Enskilda arkiv med handlingar från olika Öländska föreningar

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av de kommunala myndigheternas handlingar. Undantagna är endast de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess – t ex Socialnämndens personakter.

Telefon växel: 0485-880 00

Besöksadress: Biblioteket, Trädgårdsgatan 20, Borgholm
Postadress: Trädgårdsgatan 20, 387 22 Borgholm

E-post: kommun@borgholm.se
Hemsida: www.borgholm.se

Kalmar Konstförening/Designarkivet
Arkiv  för svensk Formgivning

Arkivet samlar in svenska formgivares ritningar, skisser och andra förlagor till föremål med anknytning till hem och offentlig miljö från 1900-talet och frammåt.

Arkivet är tillgängligt efter överenskommelse.

E-post: info@designarkivet.se

Besöksdadress: Pukebergarnas väg, Nybro
Postadress: Box 800, 382 28 Nybro

Hemsida: www.designarkivet.se

Emmaboda kommunarkiv
Ring för tidsbeställning

Telefon växel: 0471-24 90 00

Besöksadress: Emmabodas kommunhus
Postadress: Emmaboda kommun, Centralarkivet, Box 54, 361 21 Emmaboda

E-post: kommunen@emmaboda.se
Hemsida: www.emmaboda.se

Emmabodabygdens Arkivförening
Arkivföreningen tar hand om och förvarar handlingar som har eller kan få ett föreningshistoriskt värde.
I arkivet finns också annat material med lokalhistoriskt värde. Insamlingsområde är Emmaboda kommun.
Öppettider efter överenskommelse.

Telefon: 0471-204 53
E-post arkivet: emmaarkiv@hotmail.se

Besöksadress: Föreningshuset, Storgatan 31, Vissefjärda
Postadress: Torggatan 30, 360 60 Vissefjärda

Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län
Folkrörelsearkiv med förenings-, företags- och personarkiv från framförallt Oskarshamns, Mönsterås och Högsby kommun på lokal- och distriktsnivå.

Öppettider: endast efter överenskommelse.

Kontakta Kalmar läns Arkivförbund så vidarebefordrar vi er förfrågan till folkrörelsearkivets ordförande.

Besöksadress: Kulturhuset, Hantverkargatan 18, Oskarshamn

Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv
Folkrörelsearkiv med handlingar från föreningar på lokal- och distriktsnivå verksamma i Kalmar.

Öppettider vardagar 8.00-15-30

Telefon: 0480-192 63

E-post: kalmar.folkrorelsearkiv@telia.com

Besöksadress: Ståthållaregatan 50 A, 392 44 Kalmar

Hultsfreds kommun- och föreningsarkiv
Kommunarkiv med handlingar från tre sekler, främst kommunalt material från 1863 och framåt.
Föreningsarkivet är en del av kommunarkivet. Föreningar kan deponera arkivmaterial i arkivet så att det får en bra förvaring vad gäller klimat och säkerhet.

Öppettider:
Måndag-torsdag 7.30-12.30

Telefon: 0495-24 13 48
E-post: arkivarbetare@hultsfred.se

Besöksadress: Kommunhuset, Stora Torget 5, Hultsfred
Postadress: Box 500, 577 26 Hultsfred

Hemsida: www.hultsfred.se

Högsby kommunarkiv
Kommunarkiv med kommunalt material från 1863 och framåt.

Öppettider:
Måndag-fredag 8-16

E-post: kommunkontoret@kommun.hogsby.se

Besöksadress: kommunhuset i Högsby
Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby

Hemsida: www.hogsby.se

Kalmar kommunarkiv 
Kommunarkiv med Kalmar stads handlingar från 1863-1970, landstingskommunernas handlingar från 1863-1971
och Kalmar kommuns handlingar från 1971 och framåt.

Öppettider:
Måndag-fredag 9.00-15.30

Telefon växel: 0480-45 00 00
E-post: kl-kommunarkivet@kalmar.se

Besöksadress: Riskvarnen, Skeppsbrogatan 53, Kalmar
Postadress: Box 611, 391 26 Kalmar

Hemsida: www.kalmar.se

Kalmar läns Museums arkiv
Museets arkiv innehåller handlingar från hela länet och är uppdelat i ett topografiskt arkiv,
ett klipparkiv och ett ämnesarkiv.

Öppettider:
Vardagar 10-16, enligt överenskommelse

Telefon växel 0480-45 13 00

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Kalmar
Postadress: Box 104, 391 21 Kalmar

Hemsida: http://www.kalmarlansmuseum.se

Kommunalförbundet Sydarkivera
Sydarkivera är ett kommunalförbund som erbjuder Sveriges kommuner råd och stöd, tillsyn, gemensamt arkivsystem för e-arkiv m.fl. tjänster.
Sydarkivera har sitt säte i Växjö men arbetar för kommuner både i Blekinge, Kronoberg, Skåne och Kalmar län.

Telefon: 0472-39 10 00
E-post: registrator@sydarkivera.se

Hemsida: www.sydarkivera.se

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB
Öppettider: se hemsida

Telefon: 0492-56 68 00
E-post: info@astridlindgrensnas.se

Adress: Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby

Hemsida: www.astridlindgrensnas.se

Riksarkivet; landsarkivet i Vadstena
– Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötlands län
På Vadstens Slott finns idag närmare 6 mil arkiv från medeltid till nutid. Det mesta av materialet kommer från statliga myndigheter
inom distriktet, t ex lännstyrelser, domstolar (inkl. Göta hovrätt), Svenska kyrkan och Polisen. Landsarkivet förvarar även privata arkiv,
från föreningar och företag samt slott, gårdar och familjer.

Öppettider: se hemsida

Telefon växel: 010-476 70 00
E-post: landsarkivet.vala@riksarkivet.se

Besöksadress: Vadstena Slott, Vadstena
Postadress: Vadstena Slott, Box 126, 592 23 Vadstena

Hemsida: www.riksarkivet.se/default.aspx

Mönsterås kommunarkiv
Öppettider efter överneskommelse

Telefon växel:0499-170 00

E-post: kommun@monsteras.se

Besöksadress: Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: Box 54, 383 22 Mönsterås

Hemsida: www.monsteras.se

Mörbylånga kommunarkiv
I kommunarkivet finns allmänna handlingar.

Öppettider, ring för tidsbeställning

Telefon vxl: 0485- 470 00

Besöksadress: Trollhättevägen 4, Mörbylånga
Postadress: Kommunarkivet, Kommunledningskontoret, Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga

Hemsida: www.morbylanga.se

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv
Föreningsarkiv med handlingar framförallt från Västerviks kommun.

Öppettider:
Måndag-torsdag 8-14 (lunchstängt 12-13)
Fredag 8-12

Annan tid enligt överenskommelse

Telefon: 0490-655 689
E-post: foreningsarkiv@telia.com

Besöksadress: Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9
Postadress: 593 41 Västervik

Hemsida: www.tjustforum.se

Nybro kommunarkiv
Kommunarkiv med kommunala handlingar från 1863 och framåt.
I arkivet finns också föreningshandlingar och några företagsarkiv.

Öppet vardagar måndag-fredag 10-12, och 13-15
Annan tid efter överenskommelse.

Telefon växel: 0481-45 000
E-post: kommun@nybro.se

Besöksadress: Kommunhuset, Dunderbergsgatan 2, Nybro
Postadress: Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hemsida: www.nybro.se

Oskarshamns kommunarkiv
Från och med 2017-01-01 är kommunalförbundet Sydarkivera Oskarshamns kommuns arkivmyndighet. Sydarkivera har en arkivassistent på hetid vid Oskarshamns kommun.

Kommunarkiv med handlingar från landstingskommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult, Figeholms Köping samt
Oskarshamns stad åren 1863-1966, liksom från den sammanslagning av dessa bildade Oskarshamns kommun 1967 och framåt.

Telefon: 0491-880 00 (telefonnummer till Oskarshamns kommuns växel, servicecenter) Det går även att kontakta arkivmyndigheten Sydarkivera.

Besöksadress: Oskarshamns Stadshus, Varvsgatan 8, Oskarshamn

Hemsida: www.oskarshamn.se

Oskarshamns kommuns bildarkiv
Bilder från Oskarshamn

Öppet efter överenskommelse
E-post: kulturhuset@oskarshamn.se

Besöksadress: Oskarshamns Kulturhus, Hantverksgatan 18-20, Oskarshamn

Stiftelsen Storebro Brukskultur
Arkivet innehåller handlingar från Storebro bruk från 1729-1963.
Arkivet ägs av stiftelsen med är deponerat hos Vimmerby kommun- och föreningsarkiv.

Öppettider:
Tisdag-torsdag 8.30-14.30 (lunch 11.45-13.00)

Telefon: 0492-76 94 27
Fax: 0492-76 92 30
E-post: kommunarkivet@vimmerby.se

Besöksadress: Stadshuset, Stångångsgatan 28 Vimmerby
Postadress: 598 81 Vimmerby

Hemsida: www.vimmerby.se

Stiftelsen Västerviks museum 
Stiftelsen Västerviks museum har en stor samling arkiv deponerade i Västerviks Arkivcentrum.

Samlingen består av person-, gårds- och företagsarkiv. Omfattande arkiv från varvs- och sjöfartsnäringen, liksom stora gårdsarkiv ingår i samlingen.
På Västerviks museum finns även flera omfattande bildarkiv med sammanlagt ca 100 000 negativ.

Ring för tidsbeställning
E-post: info@vasterviksmuseum.se

Besöksadress: Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9, Västervik

Hemsida: www.vasterviksmuseum.se

Svenskt Rockarkiv
I arkivet finns inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska populärmusikhistorien.

Ring för tidsbeställning, vardagar 8-16

Telefon: 0495-696 46
E-post: svensktrockarkiv@svensktrockarkiv.se

Besöksadress: RockCity, transportgatan 2, Hultsfred
Postadress: Box 170, 577 24 Hultsfred

Hemsida: www.svensktrockarkiv.se

Torsås kommunarkiv
Kommunarkiv med samtliga i kommunen förekommande handlingar.

Öppettider: kontorstid, ring för att avtala tid

Telefon: växel 0486-331 00
E-post: info@torsas.se

Besöksadress: Torsås kommunhus
Postadress: Box 503, 385 25 Torsås

Hemsida: www.torsas.se

Västerviks visarkiv
Ett arkiv för den traditionella trubadurvisan, 1900-talets visartister och den moderna visan.
Arkivet samlar in, bevarar och tillgängliggör handskrivna visböcker, noter, visinspelningar,
bilder och annat material kring visan.

Telefon: 0490-25 55 32
E-post: marcus.brannstrom@vastervik.se

Besöksadress: Spötorget 1, Västervik
Postadress: Box 342, 593 24 Västervik

Hemsida: https://bibliotek.vastervik.se/web/arena/vasterviks-musikbibliotek-och-visarkiv

Västerviks kommunarkiv
Kommunarkiv med kommunens och dess föregångares arkiv från 1863 och framåt.

Normal kontorstid, ring gärna innan besök
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: kommunarkivet@vastervik.se

Besöksadress: Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9
Postadress: 593 41 Västervik

Hemsida: www.vastervik.se

Ölands Hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga
År 1959 invigdes Ölands museum Himmelsberga som består av en dubbel radby, vilket betyder att det är lador på båda sidor om bygatan. Himmelsberga har sedan dess utvecklats med fler gårdar, en vacker konsthall, galleri, kaffestuga och butik.

Museet ägs och drivs av Ölands Hembygdsförbund. Ölands Hembygdsförbund bildades 1953 och är idag paraplyorganisation för öns 33 hembygdsföreningar med över 10 000 medlemmar.

Öppettider 2018: Öppet helgerna i maj med start den 10-13 maj i samband med Öland Spirar
Öppet dagligen från 1 juni – 31 augusti
Därefter öppet helgerna i september
Alltid samma tid 11.00-17.00

Telefon: 0485-56 10 22
E-post: info@olandsmuseum.com
Besöksadress: Himmelsberga bygata 1, 387 93 Borgholm

Hemsida: www.olandsmuseum.se

————————————————————–

Övriga arkivinstitutioner i Kalmar län
Landstingsarkivet, Landstinget i Kalmar län
Landstingsarkivet arkiverar handlingar från nedlagda verksamheter inom Landstinget i Kalmar län, såväl medicinska som administrativa sådanna.
Varje verksamhet har hand om och ansvarar för sina handlingar så länge verksamheten bedrivs.

Telefon: 0480-842 69
E-post: landstingsarkivet@ltkalmar.se

Besöksadress: Länssjukhuset, Hus 18, Kalmar
Postadress: Landstingsarkivet, Box 601, 391 26 Kalmar

Webbadress: www.ltkalmar.se

Lantmäteriets arkiv i Kalmar län
Arkivet innehåller fastighetsinformation från 1688 till idag. Arkivet är uppdelat i ett administrativt arkiv och ett förättningsarkiv.

Öppettider: Vardagar 9-12
 Telefon: 0771-63 63 63
Fax: 45 65 20
E-post: im-kalmar@lm.se

Besöksadress: Malmbrogatan 6, Kalmar
Postadress: Box 510, 391 25 Kalmar

Webbadress: www.lantmateriet.com