Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

KLAF styrelse

Kalmar läns Arkivförbunds styrelse består av fem ledamöter samt tre ersättare. Länsarkivarien är sekreterare vid samtliga styrelsemöten. Arkivförbundet har ungefär sju styrelsemöten/år.

Ordförande
Lis Lyrbo
Socialdemokraterna i Kalmar län

Vice ordförande
Åke Ring
Kalmar Folkrörelsearkiv

Ledamöter
Tore Isaksson
Kalmar läns Hembygdsförbund

Ingemar Söderlund
Norra Kalmar läns föreningsarkiv

Christer Bergqvist
Kalmar Folkrörelsearkiv

Ersättare
Ny ersättare – väntar på godkännande av uppgifter

Jan Henriksson
Socialdemokraterna i Kalmar län

Åza Olofsdotter
Västerviks kommun

Sekreterare
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie (tjm)