Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

KLAF styrelse

Kalmar läns Arkivförbunds styrelse består av fem ledamöter samt en ersättare. Länsarkivarien är sekreterare vid samtliga styrelsemöten. Arkivförbundet har ungefär sju styrelsemöten/år.

Ordförande
Lis Lyrbo
Socialdemokraterna i Kalmar län

Vice ordförande
Åke Ring
Kalmar Folkrörelsearkiv

Ledamöter
Tore Isaksson
Kalmar läns Hembygdsförbund

Ingemar Söderlund
Norra Kalmar läns föreningsarkiv

Christer Bergqvist
Kalmar Folkrörelsearkiv

Ersättare
Berth Persson
Sveriges förenade filmstudios (SFF)

Jan Henriksson
Socialdemokraterna i Kalmar län

Åza Olofsdotter
Västerviks kommun

Sekreterare
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie (tjm)