Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

KLAF styrelse

Kalmar läns Arkivförbunds styrelse för 2019, består av fem ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och fyra ersättare. Länsarkivarien är sekreterare vid samtliga styrelsemöten. Arkivförbundet har ungefär sju styrelsemöten per år.

Ordförande 2 år
Lis Lyrbo
Socialdemokraterna i Kalmar län

Vice ordförande 1 år (fyllnadsval)
Christer Bergqvist
Kalmar Folkrörelsearkiv

Ledamöter 2 år
Ingemar Söderlund
Norra Kalmar läns föreningsarkiv

Monica Björklund
Kalmar läns Hembygdsförbund

Fredrik Persson
Socialdemokraterna i Kalmar län

Ersättare 1 år

Therese Andersson
Oskarshamns kommun

Louise Littorin
Norra Kalmar läns Föreningsarkiv/Västerviks museum

Tore Isaksson

Jan Henriksson
Socialdemokraterna i Kalmar län

Sekreterare
Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie (tjm)