Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

KLAF styrelsemöte 21 augusti 2019

Posted by on aug 15, 2019

På onsdag nästa vecka är det dags för arkivförbundets styrelse att träffas igen efter sommaren. Denna gång kommer mötet hållas på annan plats än i Oskarshamns kulturhus och vi träffas redan kl. 18.00 då vi bjuder styrelsen på lättare mat.

På dagordningen står bland annat uppföljning och slutrapport av projektet ”Handlingsplan för enskilda arkiv Kalmar län”, nästa fas efter projektet, hur går vi vidare?, rapport och information om Arkiven dag 2019, NAD (Nationell Arkivdatabas) – konferens i Göteborg och arkivförbundets medverkan i Kalmarsund Pride.

 

Read More

KLAF styrelsemöte 22 maj 2019

Posted by on jun 3, 2019

Onsdagen den 22 maj 2019 hade Kalmar läns Arkivförbund sitt första styrelsemöte med nya styrelsen. Vi har fått 2 nya ordinarie ledamöter och 2 nya ersättare.

Förutom att länsarkivarien berättade om arkivförbundets verksamhet för de nya ledamöterna i styrelsen så kom mötet även att behandla mer formella ärenden som arbetsordning och delegationsordning och uppföljning av årsmötet. Vidare presenterades ett nytt konsultuppdrag från Sydarkivera och en rapport pm avslutandet av arkivförbundets projekt ”Handlingsplan enskilda arkiv – informationsbroschyr om enskilda arkiv i Kalmar län”.

 

Read More

KLAF styrelsemöte 20 mars 2019

Posted by on mar 19, 2019

Kalmar läns Arkivförbund har sitt styrelsemöte den 20 mars i Oskarshamns kulturhus.

Stort fokus denna gång ligger på planering av arkivförbundets årsmöte den 10 april, samt genomgång av diverse förslag till olika styrdokument. Styrelsen kommer även att gå igenom ärenden som arbete med den arkivbroschyr som planeras att ges ut i samarbete med de enskilda arkiven i Kalmar län . Vi kommer också gå igenom ansökan om bidrag vi har skickat till Kulturrådet som är kopplad till ett framtida 3-årigt projekt där vi vill engagera och entusisasmera personal och styrelser vid de enskilda arkivinstitutinerna i Kalmar län.

 

Read More

KLAF styrelsemöte 13 februari 2019

Posted by on feb 13, 2019

Ikväll har arkivförbundet sitt första styrelsemöte för 2019.

På mötet kommer vi bland annat gå igenom arkivförbundets projekt ”Handlingsplan för enskilda arkiv i Kalmar län” och en ytterligare förlängning av projektet där verkställandet av en informationsbroschyr om enskilda arkivinstitutioner i länet ingår.

Vi ska också gå igenom den överenskommelse vi har med Region Kalmar län. Överenskommelsen kommer gälla år 2019-2022.

 

Read More

KLAF styreslemöte 31 oktober 2018

Posted by on okt 31, 2018

Onsdagen 31 oktober träffas KLAF:s styrelse för möte.

Dagordning i urval

Handlingsplan enskilda arkiv Kalmar län
Arkivkonferens ”Inspirationsdagar om arkiv” 28 november på Kalmar läns museum och 29 november på Västerviks museum.
Verksamhetssamtal med Kalmar läns landsting
Uppföljning studieresan till Stockholm m.fl. punkter.

Read More