Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

KLAF styrelsemöte 12 februari 2020

Posted by on feb 12, 2020

Ikväll har Kalmar läns Arkivförbund årets första styrelsemöte.

På dagordningen står bland annat Utbildningsinsatser för arkivpersonal och styrelser (det är fortsättningen på projektet med handlingsplanen som avslutades 2019) och Sveriges Hembygdsförbunds arkivprojekt. Vidare kommer information om nätverksträff för Kalmar läns kommuner och myndigheter på Västerviks Arkivcentrum och arkivveckan i Uppsala att presenteras av länsarkivarien.

 

Read More

KLAF styrelsemöte 16 oktober 2019

Posted by on okt 10, 2019

Den 16 oktober är det dags för Kalmar läns Arkivförbund att ha sitt styrelsemöte.

På mötet kommer styrelsen bland annat att diskutera de enskilda arkivens situation i Kalmar län och fortsättningen på föregående projekt – utbildningsinsatser för arkivpersonal och styrelser som är fortsättningsarbete på den handlingsplan för enskilda arkiv i Kalmar län som finns.

Read More

KLAF styrelsemöte 21 augusti 2019

Posted by on aug 15, 2019

På onsdag nästa vecka är det dags för arkivförbundets styrelse att träffas igen efter sommaren. Denna gång kommer mötet hållas på annan plats än i Oskarshamns kulturhus och vi träffas redan kl. 18.00 då vi bjuder styrelsen på lättare mat.

På dagordningen står bland annat uppföljning och slutrapport av projektet ”Handlingsplan för enskilda arkiv Kalmar län”, nästa fas efter projektet, hur går vi vidare?, rapport och information om Arkiven dag 2019, NAD (Nationell Arkivdatabas) – konferens i Göteborg och arkivförbundets medverkan i Kalmarsund Pride.

 

Read More

KLAF styrelsemöte 22 maj 2019

Posted by on jun 3, 2019

Onsdagen den 22 maj 2019 hade Kalmar läns Arkivförbund sitt första styrelsemöte med nya styrelsen. Vi har fått 2 nya ordinarie ledamöter och 2 nya ersättare.

Förutom att länsarkivarien berättade om arkivförbundets verksamhet för de nya ledamöterna i styrelsen så kom mötet även att behandla mer formella ärenden som arbetsordning och delegationsordning och uppföljning av årsmötet. Vidare presenterades ett nytt konsultuppdrag från Sydarkivera och en rapport pm avslutandet av arkivförbundets projekt ”Handlingsplan enskilda arkiv – informationsbroschyr om enskilda arkiv i Kalmar län”.

 

Read More

KLAF styrelsemöte 20 mars 2019

Posted by on mar 19, 2019

Kalmar läns Arkivförbund har sitt styrelsemöte den 20 mars i Oskarshamns kulturhus.

Stort fokus denna gång ligger på planering av arkivförbundets årsmöte den 10 april, samt genomgång av diverse förslag till olika styrdokument. Styrelsen kommer även att gå igenom ärenden som arbete med den arkivbroschyr som planeras att ges ut i samarbete med de enskilda arkiven i Kalmar län . Vi kommer också gå igenom ansökan om bidrag vi har skickat till Kulturrådet som är kopplad till ett framtida 3-årigt projekt där vi vill engagera och entusisasmera personal och styrelser vid de enskilda arkivinstitutinerna i Kalmar län.

 

Read More

KLAF styrelsemöte 13 februari 2019

Posted by on feb 13, 2019

Ikväll har arkivförbundet sitt första styrelsemöte för 2019.

På mötet kommer vi bland annat gå igenom arkivförbundets projekt ”Handlingsplan för enskilda arkiv i Kalmar län” och en ytterligare förlängning av projektet där verkställandet av en informationsbroschyr om enskilda arkivinstitutioner i länet ingår.

Vi ska också gå igenom den överenskommelse vi har med Region Kalmar län. Överenskommelsen kommer gälla år 2019-2022.

 

Read More