Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Skypemöte med Föreningen Sveriges länsarkivarier om arkivutredningen 25 maj 2020

Posted by on maj 13, 2020

Sveriges länsarkivarier har regelbundna möten, vanligtvis via Skype. Denna gång ska Sveriges länsarkivarier diskutera arkivutredningen ”Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”. Kalmar läns Arkivförbund tillsammans med de övriga arkivförbunden i Sverige är remissinstanser och vi sitter nu alla på våra kammare och skriver remissvar som ska vara inskickade till Kulturdepartementet senast den 1 juni.

De regionala arkivinstitutionerna behöver gemensamt diskutera arkivutredningen, dels för att i de olika remissvaren föra fram eventuella gemensamma frågeställningar men också för att hjälpa  varandra.

Bild: Arkivutredningen ”Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”
Foto: Kalmar läns Arkivförbund

Read More

Årsmöte Svenska Arkivförbundet 13 maj 2020

Posted by on maj 13, 2020

Klockan 16.15 idag har Svenska Arkivförbundet sitt årsmöte. På grund av Covid-19 kommer årsmötet ske digitalt. Länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson  medverkar på mötet i egenskap av ombud för Kalmar läns Arkivförbund.

 

”Svenska Arkivförbundet är en intresse- och paraplyorganisation för alla som är intresserade av handlingar från organisationer, personer och nätverk utanför den offentliga förvaltningen. Tidigare fanns Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens förening. Nu finns ett förbund för alla som arbetar med enskilda arkiv! Tillsammans är vi starkare, större och bättre!”

Källa: Svenska Arkivförbundets hemsida https://arkivforbundet.se/

Bild: Exempel på enskilt arkiv

Read More

KLAF styrelsemöte 27 maj 2020

Posted by on maj 13, 2020

Kalmar läns Arkivförbund har sitt första styrelsemöte med nya styrelsen onsdagen den 27 maj. Vi har ännu inte bestämt i vilken form mötet ska ha, om det ska ske via telefon, webb eller ett fysiskt möte. Vi återkommer med information.

 

Read More

KLAF årsmöte 22 april 2020

Posted by on apr 16, 2020

I år blir det annorlunda. För första gången kommer arkivförbundet ha sitt årsmöte via telefonkonferens, detta på grund av smittorisken av Covid -19. Vi är medvetna om att det inte är optimalt att ha ett årsmöte i denna form, men vi som alla andra verksamheter måste anpassa oss efter rådande omständigheter.

Anmälan till årsmötet görs som tidigare till länsarkivarien som återkommer med information och instruktioner om hur mötet ska gå till.

Årsmötet är onsdagen den 22 april 2020 kl. 18.00.

Read More

Rapporter från Arkivens dag finns nu på hemsidan

Posted by on mar 30, 2020

Är du intresserad av att veta hur det gick med tidigare arrangemang under Arkivens dag i Kalmar län?
Nu kan du ladda hem rapporter via PDF från arkivförbundets hemsida. Det finns rapporter från 2011 och fram till 2019. Vill du ha tidigare rapporter, kontakta länsarkivarien.

Ställ pekaren på rubriken Arkivens Dag och klicka på underrubriken ”Tidigare rapporter från Arkivens dag Kalmar län” så kommer du rätt.

Trevlig läsning!

Read More