Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Information från KLAF årsmöte 2019

Posted by on apr 16, 2019

Nu har Kalmar läns Arkivförbund haft sitt årsmöte i Oskarshamn. Årsmötet inleddes med ett mycket intressant föredrag som hölls av Göran Persson, ordförande i Emmabodabygdens Arkivförening.

Emmabodabygdens Arkivförening ligger i Emmaboda kommun i lilla samhället Vissefjärda. Arkivföreningen har 275 arkivbildare med 12 000 hyllmeter handlingar från 1600-tal och fram till nutid. De har flera stora arkivbildare och har nyligen även byggt ut och restaurerat upp sina lokaler.

Emmabodabygdens Arkivförening framgångar beror på flera saker. Förutom att de under tio år har byggt upp sitt varumärke och marknadsfört sig under Arkivens dag har de även olika temakvällar med både berättar- och filmkvällar. De tar emot besök av grupper från både medlemsföreningar och andra föreningar och organisationer. Under senare år har Emmabodabygdens Arkivförening fått flera stora arkiv knutna till sig, bland annat förvarar de Långasjö Hembygdsförening arkiv. Emmabodabygdens Arkivföreningen har i projektform även digitaliserat Blåsmusikkårernas notarkiv i Glasriket.

Den 18 april 2019 invigs Glasbruksarkivet i de nybyggda lokalerna hos Emmabodabygdens Arkivförening.

Foto: Arkivförbundets Ordförande Lis Lyrbo ger en blombukett till Göran Persson, Emmabodabygdens Arkivförening som tack för en givande föreläsning.

Årsmötet godkände styrelsens förslag vad gäller Verksamhetsberättelse 2018 med tillhörande bokslut och revisionsberättelse för 2018, Verksamhetsplan 2019-2020 med tillhörande bilagor; Tillgänglighetsplan och Jämställdhetsplan för 2019-2020. Vidare gick årsmötet igenom 2019 års budgetförslag som även det godkändes.

Valberedningen har gjort ett utmärkt arbete under året och flera nya personer sitter nu i arkivförbundets styrelse som ordinarie ledamöter och ersättare.

Välkomna till Kalmar läns Arkivförbund!

Ordförande 2 år
Omval Lis Lyrbo

Vice ordförande 1 år
Fyllnadsval Christer Bergqvist

Styrelseledamöter 2 år
Omval Ingemar Söderlund
Nyval Monica Björklund
Nyval Fredrik Persson

Ersättare 1 år
Nyval Therese Andersson
Nyval Louise Littorin
Nyval Tore Isaksson
Omval Jan Henriksson

 

Read More

Inbjudan KLAF årsmöte 10 april 2019

Posted by on mar 22, 2019

Kalmar läns Arkivförbund bjuder in sina medlemmar till årsmöte i Oskarshamns kulturhus, Skaparverkstan den 10 april 2019 från kl. 18.00.

Göran Persson ordförande i Emmabodabygdens Arkivförening och ”Spritkung” på Kyrkeby bryggeri i Vissefjärda kommer hålla en inspirationsföreläsning med start kl. 18.30. Ungefär kl. 19.00-19.15 är det årsmötesförhandlingar och vi beräknar vara klara vid kl. 20.00.

Skicka anmälan till länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson, telefon: 0491-880 32, e-post: karin.lokrantz@oskarshamn alternativt klaf@oskarshamn.se, senast 5 april. I samband med anmälan till årsmötet meddela om du har någon specialkost eller någon allergi vi ska ta hänsyn till när vi beställer fika.

Arkivförbundet står för resan.
Arkivförbundet bjuder på något matigare fika! 

Välkommen!
Vänliga hälsningar
Kalmar läns Arkivförbunds styrelse
2019-03-20

 

Read More

Konferens e-arkiv i enskilda sektorn, Uppsala 9 april 2019

Posted by on mar 22, 2019

Med bidrag från Kulturrådet påbörjade Föreningens Sveriges länsarkivarier under våren 2018 en utredning för att kartlägga de regionala länsarkivens, folkrörelsearkivens och företagsarkivens förutsättningar för och behov av e-arkiv.

Denna utredning bjuder nu in till en konferens i Uppsala den 9 april. Konferensen inriktar sig på att hitta långsiktligt fungerande organisations- och finansieringsmodeller. Den regionala kultursamverkansmodellen (som många av Sveriges länsarkiv befinner sig i) grundar sig även den på en i huvudsak regional beslutsprocess för att få medel.

För att en e-arkivfunktion ska fungera behövs samarbete mellan länsarkiven och eventuellt en ny gemensam organisation som är specialiserad på digitala arkivhandlingar.

Under konferensen kommer projektledarna att presentera sin kartläggning av länsarkivens förutsättningar och den enskilda arkivsektorns arkiveringsbehov. De kommer också att förslag på olika e-arkivlösningar med uppskattningar av vilka organisatoriska och finasiella krav som ställs.

Kalmar läns Arkivförbunds arkivarie kommer medverka på denna konferens.

Read More

KLAF styrelsemöte 20 mars 2019

Posted by on mar 19, 2019

Kalmar läns Arkivförbund har sitt styrelsemöte den 20 mars i Oskarshamns kulturhus.

Stort fokus denna gång ligger på planering av arkivförbundets årsmöte den 10 april, samt genomgång av diverse förslag till olika styrdokument. Styrelsen kommer även att gå igenom ärenden som arbete med den arkivbroschyr som planeras att ges ut i samarbete med de enskilda arkiven i Kalmar län . Vi kommer också gå igenom ansökan om bidrag vi har skickat till Kulturrådet som är kopplad till ett framtida 3-årigt projekt där vi vill engagera och entusisasmera personal och styrelser vid de enskilda arkivinstitutinerna i Kalmar län.

 

Read More