Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Arkivens dag 2016

På denna sida kommer en sammanställning av årets arrangemnag att presenteras. För aktuellt program om Arkivens dag i Kalmar län, gå till Arkivens dags nationella hemsida http://www.arkivensdag.nu. För information om tidigare års arrangemang i Kalmar län, kontakta Kalmar läns Arkivförbunds arkivarie Karin Lokrantz Nilsson, telefon: 0491-880 32, karin.lokrantz@oskarshamn.se


Arkivens dag
12 november 2016

Tema: Välkommen hem
Kalmar län

I Kalmar län hade 17 olika arkivinstitutioner, föreningar och museer m.m. öppet under Arkivens dag på 7 olika platser/städer i länet. Allt som lockade årets arrangemang ungefär 450 personer till länets olika arkivinstitutioner och föreningar.

Nedan görs en redogörelse för varje arrangemang.

Samarrangemang Tjust släktforskarförening och Västerviksmusikbibliotek & visarkiv
PDF: arkivens dag 2016 västerviks visarkiv o tjust släktforskarförening_inrapportering

Tjust Släktforskarförening – Tjust släktforskarförening och Västerviks musikbibliotek & visarkiv finns i samma hus som Västerviks stadsbibliotek vid Spötorget i centrala Västervik. Antal besökare under själva Arkivens dag var 15 stycken. Det var mest medelålders personer, något fler kvinnor än män. En tredjedel av deltagarna var nya besökare forskarsalen.

Kommentarer/reflektioner arrangörer: Dagen var trevlig, med möjlighet att komma i kontakt med både tidigare och blivande medlemmar under lediga former. Förutom släktforskningstips bjöds det på kaffe, vetelängd, kakor och godis.Gemensamt pressmeddelande utskickat. Resulterade i en telefonintervju med släktforskarföreningens ordförande Hans Wiberg i Radio Kalmar.

Västerviks musikbibliotek & visarkiv – 10 besökare under Arkivens dag.

Bildspelet i Västerviks musikbibliotek & visarkiv kommer att visas t o m 17 januari 2017. 300 besökare antas då ha medverkat under hela arrangemangets längd, dvs. fram till 17 januari 2017. Det berättades om Västerviks Visarkivs verksamhet samt visning av bildspelet Visor & valser från Tjust. Spontanallsång vid bildspelet och donation av allsångshäften var två positiva överraskningar under dagen! Likaså besöket av länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson.

På söndagen (se samarrangemang Västerviks Arkivcentrum 13 november) deltog visarkivarie Marcus Brännström i Öppet hus hos Västerviks Arkivcentrum och höll ett föredrag på temat Varför arkiv? samt bjöd på ljudande smakprov av visor och valser från Tjust.

IMG_7429

Bild: Ett bildcollage från Arkivens dag i Västerviks musikbibliotek & visarkiv med visarkivarie Marcus Brännström. Foto: Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie, Kalmar läns Arkivförbund

 

Samarrangemang i Västervik på Västerviks Arkivcentrum (söndagen den 13 november) Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, Västerviks Museums Arkiv och Västerviks Kommunarkiv arrangerade Arkivens Dag 2016 tillsammans söndagen den 13 november. Dessa tre arkiv utgör Arkivcentrum Västervik.

Arrangemenget hade uppskattningsvis c:a 70 besökare. Detta var Arkivcentrums första gemensamma Arkivens Dag, och därför är det svårt att uppge eventuella nya besökare men det var en jämn fördelning mellan män och kvinnor och övervägande äldre personer samt en del personer i medelåldern och några enstaka yngre.

Program
Olof Nimhed, chef på Västerviks Museum och ordförande i Norra Kalmar läns föreningsarkiv höll ett invigningstal.
Därefter underhöll Marcus Brännström från Västerviks visarkiv.
Visning med guide av kommunens arkiv där även föreningsarkivets fanor finns förvarade.

Västerviks museum serverade kaffe och kaka till självkostnadspris och besökarna kunde studera utställt material.

Kommentarer/reflektioner från arrangörer:

Allt gick över förväntan!
Flera personer har hört av sig och kommer troligtvis att flytta över sina föreningars arkiv till Föreningsarkivet.

Biologiska museet, Oskarshamn – Biologiska museet hade 5 besökare under Arkivens dag. Alla besökare var nya besökare.
I anslutning till årets tema Välkommen hem, visar museet bland annat växt- och djurarter som nått vårt land i senare tid.
Kommentarer/reflektioner arrangör: Med vår litet otillgängliga lokalisering får vi vara nöjda. Det brukar inte vara många besökande men i gengäld är de intresserade och stannar länge.

Släktforskarföreningen Genealogiska föreningen i Kalmar (KLGF) – Ingen rapport har inkommit

Släktforskarföreningen Genealogiska föreningen och Hembygdsföreningen i Torsås – Torsås bibliotek hade öppet från 10-13. KLGF och Hembygdsföreningen delade på en begränsad yta i Torsås biblioteket med en fotoutställning föreställande bilder på människor och miljöer från förr och från Torsåsbygden. Det är roligt att se bekanta ansikten eller miljöer på bild. Räkneverket registrerade 120 personer under dagen, men det är oklart vilka som besökte biblioteket för Arkivens dag. Utställningen var kvar i biblioteket under 1 vecka, oklart hur många som besökte biblioteket för utställningens skull.

Designarkivet Pukeberg – Designarkivet hade öppet mellan kl. 11-15. Designarkivet hade 49 besökare på Arkivens dag och besök av en grupp före den 12/11 samt en grupp och några ströbesökare efteråt, så 90 besökare sammanlagt. Utställningen kommer att vara kvar under två månader. Åldersfördelningen blev ojämn, tyngdpunkten låg på 55+ men det var en jämn könsfördelning. Det kom nya besökare som tidigare inte besökt Designarkivet. Man valde att visa äldre skisser, föremål och referensmaterial till hemmet från Pukebergs glasbruk och det intresserade många äldre som inte tidigare varit på besök. Besökarna kom i jämn takt.

Kommentarer/reflektioner arrangörer:

Dagen fungerade mycket bra som en mötesplats och kunskapsutbyte om gamla Pukebergs glasbruk. Besökare kunde berätta om egna erfarenheter, hitta släktingar på bilder m.m., få nya kunskaper om glas och tillverkningsmetoder.

Pukeberg katalog

Bild: Produktkatalog från Pukeberg. Bilden tillhör Designarkivet.

Samarrangemang i Kalmar – Arkivens dag hölls även i år i och utanför folkrörelsearkivets lokaler i f.d. Stensöskolan (nuvarande Waldorfskolan) på Ståthållaregatan 50A. Arrangörerna var efter dagen nöjda med besöksantalet på 50 personer som alla var intresserade av vad vi hade att bjuda på denna Arkivens dag 2016.

Kalmar Waldorfskola hade öppet hus, rektor Cecilia Ferrari och medhjälpare ställde ut och informerade om Waldorfpedagogiken från förskola till gymnasium samt visade runt i skolans lokaler. För många av besökarna var detta första gången de bekantade sig med Waldorfpedagogiken på ett nära och informativt sätt, detta väckte intresse samt besvarade många frågor till glädje för såväl besökande som skola.

 Waldorfskolan Arkivens dag kalmar samarr

Bild: Samarrangemang Arkivens dag i Kalmar 2016, personal från Waldorfskolan. Foto: Christer Bergqvist, Kalmar Folkrörelsearkiv

Ljungby Hembygdsförening informerade om sin verksamhet och visade upp sin hemsida med historia och bilder från svunna tider. Detta var mycket uppskattat av besökarna som samtidigt passade på att ställa frågor till ordf. Lisbet Svensson, Christer Johansson, Karl-Ingvar Pettersson samt Hans Svensson från styrelsen. Ljungby Hembygdsförening var mycket nöjda med arrangemanget Arkivens dag på Kalmar Folkrörelsearkiv.

Kalmar läns Hembygdsförbund, ordförande Östen Jannert och Lisbeth Svensson representerade förbundet. De informerade, ställde ut och beskrev sin verksamhet i Kalmar län, vilket var mycket uppskattat av såväl besökare som medarrangörer.

Kalmar Veterantåg visade upp sin utställning ”Res Avspänd Inte Fastspänd”. Bo Ålund och Carl-Axel Johansson informerade om Kalmar Veterantågs verksamhet, föreningens resor samt dess vagnpark. Utställningen var mycket intressant och rönte stort intresse av samtliga medverkande på Arkivens dag.

Kalmar Folkrörelsearkiv Projektledarna ordförande Christer Bergqvist och professor Lars Olsson ställde ut och informerade om ”Projekt Öppna Arkiv”. Ett projekt som skall få medlemsorganisationer intresserade av att bilda studiecirklar för att få bättre kunskap i hur man kan använda sig av sitt arkiverade material.

Folkrörelsearkivet informerade och visade runt besökare i arkivet. Många var intresserade och bad att få titta i flera av arkivets deponerade handlingar från föreningar och folkrörelser. I forskarsalen bjöds det på kaffe, kakor och godis.

Kalmar farkiv_personal

Bild: Robert Reimby, arkivföreståndare vid Kalmar Folkrörelsearkiv. Fotograf: Christer Bergqvist Kalmar Folkrörelsearkiv


Emmabodabygdens Arkivförening –
Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och gjorde en tillbakablick av föreningens deltagande i Arkivens Dag genom åren. Arrangemanget var som vanligt förlagt till Föreningshuset i Vissefjärda, där arkivföreningen har sin arkivlokal. Antalet besökare till årets arrangemang var drygt 80 personer. Det märktes besökare från i stort sett hela regionen, flera av dessa var återkommande från tidigare år. Som tidigare var det flest personer i den övre medelåldern som besökte arrangemanget, men här syntes även några entusiaster från den yngre generationen.

Program
Dagen började med att man berättade hur det har gått med det stora projekt som arkivföreningen har åtagit sig att genomföra tillsammans med Emmaboda kommun, nämligen glasbruksarkiven från glasbruken i Kosta, Boda, Åfors, Johansfors och Modala.

För ett antal år sedan inledde föreningen ett samarbete med Långasjö Hembygdsförening som hade ett omfattande arkiv, men som inte var dokumenterat och tillgängligt. Detta arkiv finns nu hos Emmabodabygdens Arkivförening och har gjorts tillgängligt. En presentation gjordes av detta intressanta arkiv. Bland annat visades besökarna hur de själva kan gå in på www.arkivinformation.se och sedan själva söka i arkivets register.

Dagens huvudattraktion var presentation av boken ”Ulvamon – ett gränsland i tid och rum”. För mindre än 100 år sedan så myllrade det av liv och rörelse i ett landskap mycket annorlunda dagens. Detta område kallades för Ulvamon. Här bodde ett stort antal av bygdens enklaste och fattigaste befolkning och här fanns ett stort antal torp, backstugor och jordkulor.

Nästa programpunkt var en film från 1980-talet som var framtagen i samband med att boken ”Emmaboda Tio Minuter” gavs ut. Filmen visade de bilder som finns med i boken och som speglar stationssamhället Emmaboda genom teckningar av minnesbilder på byggnader, miljöer, människor och händelser. Genom berättande i filmen så fick besökarna en bra bild hur det en gång har sett ut i gamla Emmaboda. Samtliga originalbilder från boken finns bevarade i föreningens arkiv. Båda de böcker som presenterades hade en tydlig anknytning till dagens tema ”Välkommen Hem”.

Arkivföreningen anordnade en uppskattad utställning av gamla bilder och handlingar från arkivet som hade anknytning till dagens teman. Bland annat så visades äldre originalskisser över hur möblerade rum såg ut under 1930-talet och fram till 1970-talet. Materialet var från Emmaboda Möbelfabriks omfattande arkiv som för dagen hade plockats fram.

Arkivet var öppet där flera intresserade passade på att fråga om arkivet och titta i handlingarna. En uppskattad del i arkivet är när besökarna får titta i gamla klippböcker. Det hade lagts ut ett 10-tal klippböcker med information från kommunen som besökarna trängdes kring för att få möjlighet att titta i.

glasriket

Bild: Skylt Glasriket

Borgholms kommunarkiv – Borgholms kommunarkiv hade 3 besökare under dagen. En utställning visades (se bild på SMS) och arkivet var öppet. Det bjöds på salta pinnar och Loka Crush. Utställningen var uppskattad som pågick under vecka 46.

Kommentar/reflektion från arrangör: Få besökare kom trots en blänkare i Ölandsbladet, kommunens facebook, affischer på biblioteket, Evenemangskalendern mm. Möjligtvis hade en större artikel i Ölandsbladet innan evenemanget dragit mer folk.

IMG_7533

Bild: Utställning Borgholms kommunarkiv, fotograf: Johan Ölmebring