Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Kalmar läns Arkivförbund

Varmt välkomna till arkivförbundets gemenskap!

Kalmar läns Arkivförbund (KLAF) är en ideell samarbetsorganisation med syfte att främja och stödja arkivverksamhet i Kalmar län. Arkivförbundet har både enskilda och offentliga arkivinstitutioner som medlemmar samt även specialinriktade arkivintsitutioner och andra organisationer. Länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson är anställd på heltid och är den som står för verksamheten. Kalmar läns Arkivförbund har sitt kontor i Oskarshamn men har hela Kalmar län som arbetsfält.

KLAF är en konsulterande och rådgivande instans för föreningar och lokala förenings- och folkrörelsearkiv i länet gällande frågor om inventering, insamling, förrteckningsarbete, bevarande och vård av arkivhandlingar. KLAF har också till uppgift att väcka och stödja intresset för föreningslivets historia samt att vara en samordnande arkivförteckningsinstans för de lokala arkiven i länet.

Kalmar läns Arkivförbund tar inte emot arkivmaterial utan hänvisar till närmaste arkivinstitution i Kalmar län.

Vill Din förening lämna in arkivmaterial till en arkivinstitution, men vet inte vilken? Hör av er till Kalmar läns Arkivförbund så hjälper vi Er!

 

Kontakta länsarkivarien Karin Lokrantz Nilsson, e-post: karin.lokrantz@oskarshamn.se eller klaf@oskarshamn.se. Det går också att ringa: 0491-880 32.

Gilla oss på Facebook, klicka på ikonen på sidan!

 

Länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie Kalmar län