Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Kalmar läns Arkivförbund

Varmt välkomna till arkivförbundets gemenskap!

Bilden är tagen vid styrelsemötet den 5 september 2018 på arkivförbundets kontor i Oskarshamns kulturhus. Från vänster: Ingemar Söderlund ledamot, Åke Ring vice ordförande, Åza Olofsdotter ersättare, Lis Lyrbo ordförande, Karin Lokrantz Nilsson länsarkivarie och Tore Isaksson ledamot. Fotograf: Christer Bergqvist ledamot

Gilla Kalmar läns Arkivförbund på Facebook, klicka på ikonen uppe till höger!

 

Kalmar läns Arkivförbund

Kalmar läns Arkivförbund (KLAF) är en ideell samarbetsorganisation med syfte att främja och stödja arkivverksamhet i Kalmar län. Arkivförbundet har både enskilda och offentliga arkivinstitutioner som medlemmar samt även specialinriktade arkivintsitutioner och andra organisationer.

Länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson är anställd på heltid och är den som står för verksamheten. Kalmar läns Arkivförbund har sitt kontor i Oskarshamn men har hela Kalmar län som arbetsfält.

KLAF är en konsulterande och rådgivande instans för föreningar, lokala och regionala förenings- och folkrörelsearkiv och kommunarkiv i länet gällande frågor om inventering, insamling, förteckningsarbete, bevarande och vård av analogt och digitalt arkivmaterial.

KLAF har också till uppgift att väcka och stödja intresset för föreningslivets historia samt att vara en samordnande arkivförteckningsinstans för förenings- och folkröresearkiven i länet.

KLAF tar inte emot arkivmaterial utan hänvisar till närmaste arkivinstitution i Kalmar län.

Vill Din förening lämna in arkivmaterial till en arkivinstitution, men vet inte vilken? Hör av er till Kalmar läns Arkivförbund så hjälper vi Er!

 

Kontakta länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson, e-post: karin.lokrantz@oskarshamn.se eller klaf@oskarshamn.se. Det går också att ringa: 0491-880 32.